Najteža disciplina za sve triatlon početnike je plivanje. Budući triatlonci, kao i svi, imaju strah od nepoznatog. Za početak im se distanca od 750m čini nemogućom misijom. Nažalost, za najveći broj građana Crne Gore, odsustvo zatvorenih bazena u gradovima znači da nema ni rekreativnog plivanja ni treniranja ove discipline.